Způsob a podmínky přihlášení

Do programu pořádaného společností NEXT-L GROUP s.r.o., dále jen pořadatel, je možné se přihlásit na webových stránkách www.jaroslavprusa.cz s tím, že si zájemce objednává vybraný program – seminář.
A to vždy tak, že každá jednotlivá osoba si objednává své místo na vybraném semináři zvlášť.

Objednávka je zájemci potvrzena a zároveň je mu odeslán email s fakturou k proplacení účastnického poplatku bezhotovostním převodem. Po uhrazení faktury je zájemce informován emailem o přijetí platby pořadatelem a stává se registrovaným účastníkem vybraného programu. Dále se pak řídí organizačními pokyny pořadatele platnými vždy pro daný vybraný program – seminář.

Účastnický poplatek musí být uhrazen v souladu s datem uvedeným na faktuře, nejpozději však do 3 dnů před konáním či zahájením programu. Pro zvýhodněný účastnický poplatek (EARLY BIRDS apod.) platí datum splatnosti uvedený na webových stránkách u vybraného semináře.

Účastnický poplatek zahrnuje

  • vstupné
  • tréninkové materiály
  • občerstvení či stravování (dle typu programu)
  • certifikát o absolvování programu

Účastnický poplatek nezahrnuje

  • náklady na cestovné a parkovné
  • ubytování (pokud není uvedeno jinak)

Storno podmínky

Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně. Při neúčasti na semináři bez včasného písemného zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100%.
Zrušení registrace do 14-ti dnů před datem zahájením programu včetně nebude účtován žádný storno poplatek. Po tomto termínu bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Při zrušení registrace 3 dny a méně před konáním semináře je storno poplatek 100%.

Zpracování osobních údajů

Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů nezbytných k zajištění konání programu-semináře i komunikace mezi pořadatelem a účastníkem a dále viz. Zpracování osobních údajů