Manažerský řidičák

Cesta k lepším výsledkům, lidem i sobě samým

Ať se to naučí dělat správně hned od začátku

Než vás pustí za volant na silnici, musíte mít řidičák. To je dobře, protože jde o zdraví lidí. V manažerské práci mohou být důsledky našich chyb podobně závažné, přesto však nové manažery příliš často vypouštíme na silnici bez jakékoli přípravy. Cožpak jí opravdu nepotřebují?

Jak to všechno zvládnout a nezbláznit se z toho

Nástupem do manažerské pozice začíná mnohaměsíční období přechodu z role odborného pracovníka a kolegy do role manažera a vedoucího. Místo odpovědnosti za vlastní práci máme nyní převzít odpovědnost za práci a výsledky jiných. Jak tato proměna probíhá?

Naši počáteční radost a pocity vítězství rychle vystřídají pocity frustrace, zmatku, nejistoty a pochybností.

Během několika měsíců totiž musíme nechat odejít staré způsoby i identitu odborníka a kolegy a projít zdánlivě nekonečným “územím nikoho”, kdy staré již neplatí, ale nové ještě není plně funkční. Teprve pak může přijít nový začátek doprovázený přijetím nové identity a smyslu naší práce i přílivem nové energie.

Tento proces psychologického přeuspořádávání trvá v průměru 12 – 18 měsíců a zkušenosti získané v jeho průběhu výrazně předurčují budoucí úspěch manažerů. Právě tady, při výchově začínajících manažerů, se rozhoduje o budoucím úspěchu každé organizace.

Otázka k zamyšlení: Co bychom získali, kdybychom to začínajícím manažerům nějak usnadnili anebo dokonce celý adaptační proces o několik měsíců zkrátili? Stálo by to za to?

Co se začínající manažeři naučí

Cílem programu je osvojit si základy manažerské práce a vedení lidí, efektivně řešit základní manažerské úlohy a situace a úspěšně se na svou novou roli adaptovat, zejména:

 • porozumět manažerské roli a odpovědnosti
 • osvojit si klíčové principy, postoje a postupy pro řešení základních manažerských úloh a situací
 • identifikovat vlastní rozvojové potřeby a priority.

Pět základních témat

 1. Role manažera a vedoucího týmu, odpovědnost a důvěryhodnost
 2. Pět stylů vedení pro efektivní řešení základních manažerských situací
 3. Základy efektivní komunikace s různými typy lidí
 4. Zdravá sebedůvěra a osobní produktivita
 5. Adaptace na novou roli

Praktický přístup

Dospělí se učí prováděním, osobní reflexí a zpětnou vazbou. Vždy v kontextu svého života a pracovní situace.

Manažerský řidičák má proto tréninkově-řešitelský formát s využitím kombinace interaktivních metod, jako např. individuální a skupinová práce, řízená diskuse, nácvik vybraných technik a postupů, řešení modelových situací, osobní reflexe a zpětná vazba.

Důraz je kladen na praktické uplatnění získaných poznatků do praxe účastníků.

Jak se život manažerů změní

Intenzivní prožitek a posun v uvědomění a porozumění přirozeně aktivují žádoucí změny postojů a jednání. Proto bude pro účastníky v následujících měsících snazší:

 • převzít odpovědnost za řízení a rozvoj svěřeného týmu
 • zlepšit komunikaci se spolupracovníky, kolegy i nadřízenými
 • osvojit si klíčové manažerské postoje a dovednosti
 • posílit zdravou sebedůvěru, rozhodnost a odhodlání
 • posílit vlastní důvěryhodnost a vliv

… a díky tomu manažerské úkoly a situace řešit s větším nadhledem, klidem a úspěšností

Odborná a lidská podpora při implementaci

Úspěšnost účastníků při uvádění poznatků do vlastní práce a při osvojování klíčových postojů a dovedností můžeme dále zvýšit jejich zapojením do skupinového koučování po dobu 3 měsíců po ukončení programu (celkem 6 telekonferencí, každá v délce 60 minut).

Cílem je začínajícím manažerům poskytnout potřebnou podporu a povzbuzení v průběhu probíhajících změn, zejména:

 • udržet zaměření pozornosti
 • ujištění o správnosti postupu
 • uznání dosažených úspěchů
 • pomoc při odstraňování překážek
 • posílení sebedůvěry, motivace a odhodlání.

Pro koho je program vhodný

Praktický třídenní rozvojový program pro začínající manažery i ty pokročilejší, kteří si chtějí upevnit základy efektivní práce s lidmi. Je vhodný pro vedoucí obchodních, konzultačních, výrobních, servisních, projektových i jiných týmů ze všech oborů a odvětví, včetně zdravotnictví a veřejné správy.

Program je možné realizovat i jako firemní a přizpůsobit na konkrétní podmínky vaší společnosti. V případě zájmu o firemní program nás kontaktujte ZDE.

Kdy a kde se program koná

Termín konání bude upřesněn později.

Jedinečnost a účinnost programu

 1. Program jde přímo k jádru zvýšení úspěšnosti začínajících manažerů
 2. Použité transformační metody usnadňují profesní rozvoj i osobní růst účastníků
 3. Intenzivní prožitek a jedinečná osobní zkušenost přirozeně aktivují žádoucí změny postojů a jednání
 4. Odborná i lidská podpora zvyšuje úspěšnost účastníků při osvojování postojů a dovedností
 5. Přátelská a tvůrčí atmosféra a výměna zkušeností s manažery z různých oborů a odvětví

Zárukou kvality je zkušený a prakticky zaměřený kouč s více než třiceti lety obchodní, manažerské a trenérské praxe v mezinárodním prostředí.