Staňte se úspěšnými a důvěryhodnými lídry

Originální transformační program pro manažery. Umožní vám rozvinout a prakticky využívat přirozený potenciál jednotlivců, týmů i celé organizace a zlepšit komunikaci, vztahy i atmosféru ve vaší společnosti.

Celkem 10 dnů intenzivního tréninku rozdělených do pěti rozvojových cyklů s odbornou podporou po celou dobu trvání programu.


Sami musíte být tou změnou, kterou chcete kolem sebe vidět.
Mahátma Gandhí


Výborné výsledky jsou důsledkem výborného vedení

V dnešním uspěchaném světě je i přes veškerou snahu pro řadu manažerů stále obtížnější efektivně zvládat náročné úkoly a výzvy, které před nimi stojí. Zkušenosti ukazují, že ve snaze vypořádat se s rostoucími požadavky na jejich práci mnozí z nich používají převážně silová řešení.

Nadměrný tlak však zvyšuje stres, nervozitu a strach lidí nad snesitelnou úroveň a namísto odhodlání věci řešit v nich vyvolává nedůvěru, odpor a apatii. Důsledkem je chronické vyčerpání, časté odchody zaměstnanců a jen průměrné výsledky. Nedostatečná pozornost a důslednost manažerů zase přinášejí výkyvy v pracovní morálce i kvalitě práce, pomalou realizaci změn a opět pouze průměrné výsledky.

Jak ale dosáhnout, aby lidé převzali odpovědnost, byli aktivnísamostatní a motivovaní, rychle se učili nové věci a jejich práce přinášela žádoucí výsledky?

Cesta k úspěchu a dlouhodobě lepším výsledkům vyžaduje od základu změnit přístup k vedení lidí a od nadměrného tlaku a nedostatečné pozornosti přejít k větší vzájemné důvěře, respektu a porozumění, aktivnímu zapojení každého člověka do společné práce a odpovědnosti za celkový výsledek.

Vytvořit prostor pro lidi, ve kterém budou prožívat úspěch a růst

Úspěšní a důvěryhodní lídři vedou druhé z pozice hlubokého vnitřního přesvědčení o správnosti směru, vysoké míry sebepoznání a sebeovládání a vyvážené kombinace formální role a přirozené autority.

Vytvářejí bezpečné, inspirativní a posilující prostředí, do kterého mohou lidé bez obav vstoupit, plně se zapojit do realizace společné vize a převzít odpovědnost za její naplnění, naplno při tom využívat svůj přirozený talent, opakovaně zažívat úspěch a při plnění úkolů dále profesně a lidsky růst.

Co vám program přinese?

  • Uvědomění vlivu vlastního chování na okolí a poznání alternativních přístupů rozšíří vaše možnosti
  • Prohloubení vzájemné důvěry, respektu a porozumění zlepší vaši komunikaci, spolupráci i vztahy s okolím
  • Větší důvěryhodnost, vliv a zapojení lidí zvýší úspěšnost i účinnost vaší manažerské práce
  • Snížení dlouhodobého tlaku, stresu a vyčerpání vám přinese větší spokojenost v pracovním i osobním životě
  • Nová úroveň sebeuvědomění a sebepoznání, spolu s novými dovednostmi, větší flexibilitou a vnitřním zklidněním zvýší vaši schopnost i náročné úkoly a situace řešit s větším klidem, nahledem a úspěšností

Termín

Bude upřesněno později.

Jedinečnost a ověřená účinnost programu

  1. Jdeme přímo k jádru toho, co je pro dlouhodobý úspěch manažerů a lídrů opravdu důležité
  2. Pokročilé transformační metody usnadní váš profesní rozvoj i osobní růst
  3. Intenzivní prožitek a jedinečná osobní zkušenost poskytují inspiraci a uvědomění za hranicemi pouhého intelektuálního porozumění; získané poznatky tak můžete začít ihned využívat
  4. Odborná i lidská podpora při osvojování postojů a dovedností
  5. Přátelská a tvůrčí atmosféra a výměna zkušeností s manažery a lídry z různých oborů lidské činnosti

Zárukou kvality je zkušený a prakticky zaměřený kouč s více než třiceti lety obchodní, manažerské a trenérské praxe v mezinárodním prostředí.

Pro více informací nám napiště na níže uvedenou emailovou adresu. Rádi se vám ozveme.