Do zahájení zbývá
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Change Navigator

I náročné změny můžete uskutečňovat s větším klidem, lehkostí a úspěšností

Pamatujete, jak jste se snažili spolupracovníky přimět k lepším výsledkům, aktivitě a odpovědnosti, týmové práci, anebo třeba ke změně přístupu při jednání s kolegy či zákazníky?

Věděli jste, že základní myšlenka je správná, ale oni ji stále ne a ne přijmout! Jako kdyby neslyšeli. Nebo slyšeli, ale bylo jim to jedno.

Jak jste se cítili? Byli jste naštvaní, zklamaní, ztráceli jste chuť se o něco snažit? Propadali jste pocitům bezmoci, anebo s vámi cloumala stále silnější frustrace a vztek?

Lidé se změnám přirozeně brání.
Nutí nás měnit navyklé způsoby myšlení a jednání, hledat nové přístupy a učit se nové věci a tím ohrožují naše pohodlí i pocit bezpečí. Proto jsme si během let našli celou řadu způsobů, jak se změnám bránit a udržovat status quo.

Termíny konání

Tajemství úspěšné realizace smysluplných záměrů a vizí

Klíčem k úspěchu každého manažera je schopnost úspěšně a efektivně realizovat smysluplné záměry a vize. Pouze tak můžeme vytvářet hodnotu, dosahovat výsledky a podporovat dlouhodobý rozvoj organizace.

Při jejich uskutečňování však zákonitě narážíme na překážky, které musíme překonat, abychom mohli v naší cestě pokračovat. Každá z nich dosažení našeho cíle ohrožuje, zároveň však otevírá nečekané příležitosti!

Volba správného přístupu a stylu vedení vám umožní v reálném čase aktivovat potřebné postoje a jednání u sebe i druhých a plně využít přirozenou energii a potenciál situace, ve které se nacházíte, k postupu žádoucím směrem.

Podobně jako dávní mořeplavci či novodobí poutníci při cestě neznámou krajinou, i my během uskutečňování našich záměrů a vizí postupujeme krok za krokem a podle vývoje situace náš postup průběžně usměrňujeme, abychom do svého cíle dorazili včas a bezpečně.

A právě myšlenka průběžného navigování procesem změny stála u zrodu originálního rozvojového programu CHANGE NAVIGATOR.

Změny jsme ochotní přijmout pouze když jim rozumíme, dávají nám smysl, a když důvěřujeme člověku,
který je přináší, že nás jimi bezpečně provede. Jak toho můžeme dosáhnout?

Co se naučíte?

V průběhu programu CHANGE NAVIGATOR objevíte skrytou sílu pěti elementárních přístupů a stylů vedení. Volba správného přístupu vám umožní aktivovat potřebné postoje a jednání u sebe i druhých a plně využít přirozenou energii a potenciál situace, ve které se nacházíte, k postupu žádoucím směrem.

 1. Hlouběji porozumět psychologii prožívání a provádění změn v organizacích
 2. Porozumět podstatě a způsobu použití každého z pěti elementárních přístupů a stylů
 3. U každého ze stylů posoudit, jak účelně jej v současnosti používáte, co vám v jeho využívání brání a identifikovat příležitosti pro zlepšení

Jak se váš život změní?

 • Uvědomění vlivu vlastního chování na okolí a poznání alternativních přístupů rozšíří vaše možnosti při vedení lidí

 • Větší vzájemná důvěra, respekt a porozumění zlepší vaši komunikaci, spolupráci i vztahy s okolím

 • Větší důvěryhodnost, vliv a zapojení lidí zvýší úspěšnost i účinnost vaší manažerské práce

 • Snížení dlouhodobého tlaku, stresu a vyčerpání vám přinese větší spokojenost v pracovním i osobním životě

 • Nová úroveň sebeuvědomění spolu s větší flexibilitou a odolností zvýší vaši schopnost i náročné situace a výzvy řešit s větším klidem, nahledem a úspěšností

… představte si tu úlevu a možnosti, které se vám otevírají!

Zásadní změny během pouhých pěti dnů

Proč pět dnů? Protože je to pro rychlý start a vytvoření pevných základů potřeba!

Každý den programu poskytuje celou řadu transformačních příležitostí, které vám pomohou hlouběji porozumět sobě samým i lidem kolem vás. Uvědomíte si, co vám dosud ve větším úspěchu a spokojenosti brání a získáte inspiraci pro zkvalitnění profesního i osobního života.

Intenzivní prožitek a jedinečná osobní zkušenost vám poskytnou inspiraci a uvědomění za hranicemi pouhého intelektuálního porozumění. Díky tomu budete moci začít získané poznatky ihned využívat.

Co o programu řekli

„Je to skutečný booster manažera. :)”, Martin Bláha, místopředseda představenstva

„Lépe se orientovat v sobě, v druhých a našem vzájemném vlivu.”, Jiří Vavrouch, obchodní ředitel

„Najít svou sílu a v praxi si prožít, jaké to je v ní být, stát, jednat.”, Zuzana Vicherková, Vice President, Finance

„Pomohl mi uvědomovat si vlastní chyby, být za ně vděčný a využít je ke změně.”, Pavel Čížek, Operations Manager Stainless Steel

„Cítím, že mám nakročeno k lepšímu životu.”, Radka Bednářová, Hlavní účetní

Odborná a lidská podpora při uvádění do praxe

Zkušenosti ukazují, že v určitém okamžiku se rozhodneme pro důležitou změnu v našem životě. S nadšením se pustíme do její realizace a nějakou dobu se tomu naplno věnujeme. Pak se ale najednou něco změní. Prvotní nadšení a energie se postupně začnou vytrácet. Síla návyků a prostředí nás jako napjatá guma začíná táhnout zpět k původnímu stavu.

Nastal okamžik pravdy: zvítězí naše touha po změně nebo síla návyků a prostředí? Jak se můžeme těch okovů minulosti zbavit? Jak naše odhodlání, sílu a energii posílit, aby se změna stala trvalou?

Elegantním řešením je skupinové koučování po dobu 12 týdnů po ukončení pětidenního programu (Change Navigator PLUS).

Jaroslav Průša

Zkušený a prakticky zaměřený kouč a lektor s více než třicetiletou obchodní, manažerskou a trenérskou praxí v mezinárodním prostředí.

S dlouhodobým profesním zaměřením na leadership a rozvoj lídrů inspiruje a podporuje manažery při:

 • uskutečňování strategických záměrů a vizí,

 • provádění změn v organizacích,

 • řešení náročných situací a výzev,

 • profesním i osobním růstu,

 • i při výchově nastupující generace business lídrů.

Spoluautor mezinárodního bestselleru Ignite Your Leadership: Proven Tools for Leaders to Energize Teams, Fuel Momentum, and Accelerate Results (Motivational Press, únor 2017)

„Mým záměrem je inspirovat a podporovat úspěšné lídry i ty, kteří se jimi stát chtějí, při řešení náročných úkolů a situací i v jejich profesním a osobním růstu. Potkávat je jako lidi, kteří mají své sny a cíle, ale také své potřeby a výzvy, a kteří vedle své pracovní role mají i svůj osobní život, který chtějí naplno prožít.“ JP

Bez ohledu na to, jak dobří jsme v tom, co děláme, vždy to můžeme dělat lépe!

Využitím přirozeného potenciálu, který v nás dřímá, můžeme zvýšit kvalitu našeho života i života lidí kolem nás.

Jedinečnost a vysoká účinnost programu

 1. Jdeme přímo k jádru toho, co je pro dlouhodobý úspěch manažerů a lídrů opravdu důležité
 2. Pokročilé transformační metody usnadní váš profesní rozvoj i osobní růst
 3. Intenzivní prožitek a jedinečná osobní zkušenost poskytují inspiraci a uvědomění za hranicemi pouhého intelektuálního porozumění; získané poznatky tak můžete začít ihned využívat
 4. Odborná i lidská podpora při osvojování postojů a dovedností
 5. Přátelská a tvůrčí atmosféra a výměna zkušeností s manažery a lídry z různých oborů lidské činnosti

Zárukou kvality je zkušený a prakticky zaměřený kouč s více než třiceti lety obchodní, manažerské a trenérské praxe v mezinárodním prostředí.

Chcete-li se na řešení náročných situací a výzev opravdu dobře připravit a potřebné změny ve vaší organizaci provádět s větším klidem, lehkostí a úspěšností, pak je CHANGE NAVIGATOR pro Vás tím správným řešením.

Připojte se ke skupině inovativních lídrů a využijte jedinečnou transformační zkušenost k urychlení vašeho profesního a osobního růstu.