Jak reagovat na nečekané překážky a výzvy

Letošní rok je rokem změn. Hlavně těch náhlých a nečekaných. Jen za první týdny letošního roku jsem byl svědkem tří případů, kdy se svět ředitele firmy otřásl v základech. Zásadní prozření, revoluce v týmu a nečekaný odpor ke změnám na ně udeřily jako blesk z čistého nebe.

Jak vlastně na nečekané překážky a výzvy reagujeme?

Při uskutečňování našich snů a cílů zákonitě narážíme na překážky, které musíme překonat, abychom mohli v naší cestě pokračovat. Každá z nich realizaci našich záměrů ohrožuje, zároveň však otevírá i nečekané příležitosti. Volbou správného přístupu můžeme využít přirozenou energii a potenciál dané situace k postupu žádoucím směrem.

V dnešní uspěchané době, plné nečekaných zvratů a výzev, však často čelíme situacím, které přesahují hranice našich dosavadních zkušeností. Situace je kritická, sázky jsou vysoké a my musíme okamžitě jednat. Jak ale máme překonat odpor ke změnám? Jak vyřešit výbušnou a potenciálně devastující situaci, kdy se tým otevřeně postaví proti nadřízenému? Jak se vypořádat se zjištěním, že lidé nedělají to, co dělat mají?

Je to jako když nás nečekaně a bez výstroje vysadí v divočině a naším úkolem je přežít a najít cestu zpět. Není čas na sebelítost, obviňování ani stěžování. Musíme zachovat klid a rozvahu, zdravý nadhled i důvěru ve vlastní schopnosti. Vystoupit ze zóny pohodlí, pustit se do hledání možných řešení a co nejlépe využít vše, co máme k dispozici. Otevřeně říci svůj názor a bojovat za něj. Položit problém na stůl a pojmenovat ho. Vyvolávat pocit naléhavosti, mobilizovat k akci a postupně budovat společný názor a energii pro změnu.

Náročná doba již ze své podstaty představuje vysokou míru nejistoty a rizika pro naši organizaci i nás samé. O našem úspěchu tak rozhodne naše otevřenost ke změnám a naše odvaha, pružnost a tvořivost, se kterými se do nich pustíme. Jak ale poznáme, které řešení je to pravé ořechové? Nepoznáme. Alespoň ne hned. Někdo však musí převzít odpovědnost a začít jednat. Tak to úspěšní lidé i manažeři dělají. Tím se učíme a rozvíjíme.

Odvaha hledat řešení a jednat v podmínkách neurčitosti, nejistoty a rizika se proto musí stát nedílnou součástí naší manažerské DNA. Nemůžeme si ji koupit, půjčit ani delegovat. Musíme ji najít v sobě a neustále ji pěstovat a posilovat při řešení náročných situací.

Tohle je ale pouze začátek, ten první krok ke změně, který se týká nás samých. Jak ale pro změny získat ostatní? Jak zajistit, aby je přijali, ztotožnili se s nimi a s odvahou se pustili do jejich realizace? Jsme na to dostatečně připraveni?

Chcete-li se na nečekané překážky a výzvy lépe připravit a potřebné změny provádět s větším klidem, lehkostí a úspěšností POKRAČUJTE ZDE …

Hodně úspěchů!