Kouzlo i nástrahy rozmanitosti

Je pro vás důležitější dokončit úkol nebo aby se všichni cítili dobře? Dáváte přednost neformálnímu povídání nebo věcné a logické argumentaci? Vyhovuje vám rychlé a energické prostředí, anebo se cítíte lépe v prostředí, které je stabilní a harmonické?

Přemýšleli jste někdy, proč lidé kolem nás reagují tak, jak reagují? Proč někteří stále něco organizují, zatímco jiní spíše vyčkávají a naslouchají? Proč někteří působí přátelským dojmem, zatímco si jiní udržují odstup?

Co z toho je lepší? Jak s tím můžeme pracovat?

Jedna z nejužitečnějších dovedností pro život

Kdykoli chceme,
… aby nám druzí naslouchali a přemýšleli o tom, co říkáme,
… aby otevřeně sdíleli své myšlenky, názory a pocity,
… získat jejich podporu a spolupráci,
… zvýšit jejich motivaci a aktivní zapojení do společné práce,
anebo
… zlepšit vzájemné vztahy a upevnit vlastní důvěryhodnost a vliv
musíme s nimi komunikovat způsobem, který kromě přenosu informací umožní zvýšit vzájemnou důvěru, respekt a porozumění.

Každý z nás je jiný, a to je dobře – pokud rozdílům mezi námi rozumíme, respektujeme je a umíme je při spolupráci s ostatními využít. V opačném případě se tyto rozdíly stávají příčinou nedorozumění a konfliktů a vyvolávají zhoršení pracovních a osobních vztahů.

Schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat s různými typy lidí jednoznačně patří mezi nejužitečnější dovednosti v profesním i osobním životě. Stává se základem úspěchu lídrů, manažerů, vedoucích projektových a jiných týmů, obchodníků, poradců i učitelů, každého, kdo je ve své práci závislý na spolupráci s ostatními. A samozřejmě ji využijeme i v našem osobním životě!

Jak tedy s lidmi kolem nás komunikovat, abychom si vzájemně rozuměli a cítili se dobře?

Naučte se s lidmi mluvit jejich jazykem

Každý máme svůj vlastní jazyk; svůj zažitý způsob komunikace, který nám vyhovuje, svůj oblíbený typ úkolů a pracovního prostředí, svou přirozenou vnitřní motivaci i tendence chování, které významně ovlivňují naši výkonnost i kvalitu práce, náš přístup k řešení problémů, zapojení do týmové práce i adaptaci na změnu. Máme kolem sebe lidi, se kterými se nám spolupracuje snadno, ale i ty, v jejichž blízkosti se z nějakého důvodu necítíme dobře. To vše vychází z našeho osobnostního stylu.

A podobně jako nám při cestě do cizích krajů přijde vhod znalost místního jazyka a kultury, při spolupráci s lidmi nám pomáhá znalost jejich osobnostního stylu a mluvit s nimi jazykem, kterému rozumějí.

Praktický jednodenní workshop Motivační vedení vám pomůže porozumět rozdílnostem v chování lidí a v krátké době zlepšit účinnost vaší komunikace a vztahy s okolím.

Kdy a kde

Datum: Bude upřesněno později

Čas: 9:00 – 16:30, registrace 8:40, zahájení 9:00, závěr 16:30

Místo: Konkrétní místo bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Co účastí získáte

Inspirativní workshop jde k samé podstatě úspěšného jednání s lidmi: věnovat pozornost druhým, rozumět jejich přirozeným potřebám a vnitřní motivaci a mluvit s nimi jazykem, kterému rozumějí.

Pomůže vám:

  • porozumět rozdílnostem v chování lidí

  • porozumět své přirozené motivaci a stylu osobnosti, jeho přednostem i rizikům

  • “číst druhé” a porozumět jejich chování i vnitřní motivaci

Díky tomu budete připraveni přizpůsobit svoji komunikaci lidem kolem vás, zvýšit jejich motivaci a aktivní zapojení do společné práce, a také identifikovat překážky ve vzájemné spolupráci i cesty k jejich odstranění. To vám umožní snížit hladinu stresu u sebe i druhých, zlepšit spolupráci i atmosféru na pracovišti a upevnit vlastní důvěryhodnost a vliv.

Přístup, se kterým se seznámíte je jednoduchý, účinný a přináší rychlé a dlouhodobé výsledky. Je to jedna z nejlepších investic, jakou můžete udělat, protože z toho, co se naučíte, budete mít prospěch po celý život!

Pomůže vám dosahovat lepší výsledky a prožívat větší spokojenost v pracovním i osobním životě.

Objevováním našeho přirozeného talentu a lepším využitím toho, co v nás dřímá,
můžeme zvýšit kvalitu našeho života i života lidí kolem nás.